Adres:

 

Abahouse, 
ubytovanie v súkromí

Red Velvet  s.r.o.

Mincova 531 / 27

031 05 
Liptovský Mikuláš

SLOVAKIA
mobil: 
+421/ 905/ 389 372

+421/ 908/ 239 136

mail: info@abahouse.sk

Połączenie bankowe:

bank : ČSOB, a.s. Michalská 18 815 63 Bratisalva
filia banku : ul. 1. mája    031 01Liptovský Mikuláš

numer konta : 

IBAN: SK66 7500 0000 0040 0324 1238    
SWIFT: CEKOSKBX

Adres odbiorcu : Repček Stanislav
Ondrašovská 95/54  031 05 Liptovský Mikuláš

 

IČO: 47 662 000

DIČ: 2024015708

GPS:

 

49º 05` 53`` N

19º 35` 24`` E   76589